Bình lưu điện Titadoor UPS TU10

| GIÁ
6,900,000 đ

Bình lưu điện Titadoor UPS TU10 (Lưu điện 24 – 48h) dùng cho bộ tời ngoài Mitecal M1000