Bình lưu điện Titadoor UPS TU5

| GIÁ
4,500,000 đ

Bình lưu điện Titadoor UPS TU5 (Lưu điện 24 – 48h) dùng cho bộ tời ngoài Mitecal M600