Bình lưu điện Titadoor UPS TU8

| GIÁ
5,900,000 đ

Bình lưu điện Titadoor UPS TU8 (Lưu điện 24 – 48h) dùng cho bộ tời ngoài Mitecal M800